info@kimiyatrading.com

☎️+982191311234 ☎️+987191311234

صادرات دانه سویا از برزیل
    
تعداد بازدید: 2434
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1399/12/7

ميزان صادرات دانه از برزيل براى ماه جارى حدود ٣ ميليون تن برآورد می شود؛ اين در حالى است كه به طور معمول، ميانگين صادرات دانه سويا از برزيل در ماه فوريه حدود ٥ ميليون تن است.

در كل، براى سال زراعى جارى در برزيل (ژانويه - سپتامبر) حدود ٨٣ ميليون تن صادرات دانه پيش بينى ميشود كه چين با سقف ٦٣-٦٥ ميليون تن، مقصد اصلى دانه سويا برزيل است.

پروسه كاشت دانه سويا براى سال جارى ٢٠٢١/٢٠٢٢ در ٢٢٪؜ از اراضى برآورد شده تحت كشت دانه تا تاريخ ١٤ام اكتبر، دومين ركورد سرعت روند كاشت دانه در امريكاى جنوبى را ثبت كرد. در مدت مشابه در سال قبل، تنها ٨٪؜ از اراضى كشاورزى تحت كشت دانه قرار گرفته بود.
دو استان Mato Grosso و Parana بعنوان قطب اصلى كاشت محصولات كشاورزى در برزيل، پيشرفت قابل توجهى در كاشت دانه دارند. (در نمودار زير، روند كاشت دانه را در استان Mato Grosso بررسى ميكنيم). كاشت اول ذرت هم براى فصل جديد حدود ٤٥٪؜ تكميل شده كه نسبت به سال قبل، ١٪؜ سريعتر بوده است.


📌رشد برداشت سویا در برزیل

🔊اداره تامين كالاهاى اساسى برزيل (Conab)، در آخرين برآورد از ميزان برداشت اقلام كشاورزى براى سال زراعى ٢٠٢١/٢٠٢٢ كه در روز پنجشنبه گذشته منتشر كرد، برداشت سويا را با ٢.٥٪؜ افزايش حدود ١٤٠.٨ ميليون تن، و ذرت را با ٣٤٪؜ افزايش نسبت به سال قبل و تا سقف ١١٦.٣ ميليون تن پيش بينى كرد.

📎 در سال زراعى ٢٠٢٠/٢٠٢١، با توجه به شرايط جوّى (ال نينو) و بارش هاى نامناسب در زمان برداشت سويا، تاثير بسيار بدى را همراه با افت قابل توجه برداشت ذرت دوم (Safrinha) شاهد بوديم كه نتيجه آن كاهش قابل توجه برداشت ذرت بود.

واردات دانه سويا چين در ماه سپتامبر حدود ٣٠٪؜ كاهش نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته و به حدود ٦.٨٨ ميليون تن رسيده است. حجم كل واردات طى يكسال گذشته چين در خصوص دانه سويا حدود ٩٩.٨ ميليون تن بوده كه از برآورد ٩٩ ميليون تنى USDA براى سال زراعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ تا حدودى بالاتر بوده است. (در نمودار اول، ميزان واردات دانه سويا چين را طى سه سال گذشته بررسى ميكنيم).
كماكان از حوزه امريكاى جنوبى جريان حركت كشتى هاى حامل دانه سويا به سمت شرق آسيا در حال حركت بوده (تصوير دوم) و اين حجم خصوصا از برزيل نسبت به سال قبل تا حدودى بالاتر ميباشد.

📌همکاری کشاورزی ایران و برزیل روی دیپلماسی غذایی متمرکز شود

🔊وزیر جهاد کشاورزی گفت: تغییر رویکرد همکاری های کشاورزی ایران و برزیل از «تجاری» به «دیپلماسی غذایی» ضروری است.

📎سیدجواد ساداتی نژاد در دیدار با «لودمار گونسالوس آگیلار نتو» سفیر کشور برزیل در ایران، بر توسعه همکاری‌های علمی و فنی دو کشور در بخش کشاورزی تاکید کرد.

📍وی تصریح کرد: با توجه به قرابت تاریخی و فرهنگی دو کشور، تغییر رویکرد همکاری‌های کشاورزی ایران و برزیل از "تجاری" به "دیپلماسی غذایی" ضروری است.

📎سفیر کشور برزیل در ایران نیز در این دیدار، از پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی برای تغییر رویکرد همکاری‌ها به "دیپلماسی غذایی" استقبال کرد و افزود: بهبود و توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش کشاورزی به طراحی یک نقشه راه، نیاز دارد.

📍در این دیدار، سفیر کشور برزیل از سفر وزیر کشاورزی برزیل به ایران در آینده خبر داد و از وزیر جهاد کشاورزی برای بازدید رسمی از بخش کشاورزی برزیل دعوت کرد.


📌بازار كنجاله سويا برزيل جهت حمل ماه نوامبر با حدود ٢ دلار كاهش به ٤٢٥.٧ دلار فوب پاراناگوا (Paranagua) اعلام شد

🔊ميزان صادرات كنجاله برزيل در ماه قبل حدود ٦.٥ ميليون تن اعلام شده كه كمى از متوسط ٥ سال گذشته بيشتر بوده است.

📍 كماكان چين، بازار اصلى صادراتى كنجاله سويا برزيل است.


📌همکاری کشاورزی ایران و برزیل روی دیپلماسی غذایی متمرکز شود

🔊وزیر جهاد کشاورزی گفت: تغییر رویکرد همکاری های کشاورزی ایران و برزیل از «تجاری» به «دیپلماسی غذایی» ضروری است.

📎سیدجواد ساداتی نژاد در دیدار با «لودمار گونسالوس آگیلار نتو» سفیر کشور برزیل در ایران، بر توسعه همکاری‌های علمی و فنی دو کشور در بخش کشاورزی تاکید کرد.

📍وی تصریح کرد: با توجه به قرابت تاریخی و فرهنگی دو کشور، تغییر رویکرد همکاری‌های کشاورزی ایران و برزیل از "تجاری" به "دیپلماسی غذایی" ضروری است.

📎سفیر کشور برزیل در ایران نیز در این دیدار، از پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی برای تغییر رویکرد همکاری‌ها به "دیپلماسی غذایی" استقبال کرد و افزود: بهبود و توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش کشاورزی به طراحی یک نقشه راه، نیاز دارد.

📍در این دیدار، سفیر کشور برزیل از سفر وزیر کشاورزی برزیل به ایران در آینده خبر داد و از وزیر جهاد کشاورزی برای بازدید رسمی از بخش کشاورزی برزیل دعوت کرد.


📌احتمال محدودیت صادرات روغن خام از روسیه

🔊انجمن چربى و روغن روسيه به دنبال راهكارى جهت محدوديت در صادرات روغن خام از روسيه است.

📎بعد از توافق اوليه با واحد هاى روغن كشى و تصفيه جهت كنترل قيمت روغن تا سقف ٩٥ روبل در هر ليتر براى توزيع كنندگان و تا ١١٠ روبل براى مصرف كننده تا پايان ماه دسامبر ٢٠٢٠، به نظر ميرسد كه افزايش قيمت جهانى خام آفتاب، نگرانى هايى را براى افزايش قيمت داخلى هم ايجاد كرده است.

📍يكى از پيشنهادات احتمال وضع عوارض صادراتى بر خام آفتاب به ميزان ٣٥٪؜ و تا سقف ١٣٥ يورو در تن است.

*⚛️ در باب مقایسه روند تغییرات میانگین قیمت کنجاله سویای وارداتی در کشور - واحد: کیلوگرم*

▪️قیمت میانگین سال قبل: ۳۰۷۰۱ ریال
▪️قیمت میانگین سه ماه قبل: ۱۱۰۰۳۹ ریال
▪️میانگین قیمت ماه قبل: ۹۷۴۲۷ ریال
▪️قیمت روز مشابه سال قبل: ۲۷۷۱۶ ریال
▪️قیمت در روز جاری: ۱۰۶۴۴۶ ریال
▪️قیمت شهر تهران در روز جاری: ۱۲۰۰۰۰ ریال
▪️میانگین قیمت در هفته منتهی به ۱/ ۱۲/ ۹۹: ۱۰۲۳۵۶ ریال

*▪️درصد تغییر قیمت روز جاری نسبت به روز مشابه سال قبل: ۲۸۴٪*
*▪️درصد تغییر قیمت روز جاری نسبت به میانگین سال قبل: ۲۴۶٪*
▪️درصد تغییر قیمت روز جاری نسبت به میانگین هفته قبل: ۴٪
▪️درصد تغییر قیمت روز جاری نسبت به میانگین ماه قبل: ۹/۳٪
*▪️درصد تغییر قیمت روز جاری نسبت به میانگین ۳ ماه قبل: ۳/۲۷٪-*

بعد از بارش هاى قابل توجه در ماه خشکابی شدید در آرژانتین

ژانويه در آرژانتين كه تا حدود قابل توجهى به احياء برداشت ذرت و سويا در فصل جارى كمك كرد، مجددا در ماه فوريه شاهد دومين خشكابى شديد نسبت به سه دهه گذشته در آرژانتين هستيم.

نگرانى از ميزان نهايى برداشت سال زراعى جديد، مجددا در آرژانتين افزايش پيدا كرده است.

جهاد کشاورزی به دنبال افزایش تولید کلزا

وزیر صمت گفت: تولید مرغ و تخم مرغ ما ۸۵ درصد وابسته به خارج از کشور است زیرا خوراک دام از خارج وارد می شود اما جهاد کشاورزی به دنبال تولید کلزا است.

وی افزود: واردات دو هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود و حتی تحریم شده است.

به گفته رزم حسینی، این محدودیت‌ها برای رونق تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، محدودیت واردات این کالاها ادامه خواهد یافت.

رکورد جدید در بازار روغن خام آفتابگردان

بازار خام آفتاب در اكراين با ثبت ارزش ١٤٠٠ دلار FOB ركورد جديدى را در بازار ثبت كرد.

افزايش حدود ٩٠ دلارى قيمت ظرف يك هفته گذشته، فعالان بازار را كماكان سر درگم كرده است.

افزايش قيمت دانه آفتاب با حدود ٥٠ دلار ظرف چند روز گذشته (قيمت دانه آفتاب حدود ٨٥٠ دلار تحويل كارخانه هاى روغن كشى) از يك سو و از طرفى تقاضاى بازار به مدد رشد قيمت سويا و پالم در بازار آتى CBOT و همين طور مالزى، به نظر قيمت خام آفتاب را كماكان در مسير افزايشى نگه دارد.

البته، شخصا قيمت خام آفتاب را اواسط ماه دسامبر حدود ١٤٠٠ دلار پيش بينى كرده بودم، با اين حال نظر يكى از دوستانم از روسيه در خصوص خام آفتاب در شرايط فعلى، شايد پيش زمينه اى براى چرخش و شتاب سريعتر قيمت در بازار باشد.

روسيه و اكراين انتظار دارند كه خام آفتاب سطح مقاومت ١٦٠٠ دلار هم به زودى ثبت كنند.

با اين حال، به نظر من، بازار در حال حاضر امكان پذيرش قيمت در اين حدود را نداشته باشد. كما اينكه مناقصه ٢٥٠٠٠ تنى اداره غلات تركيه TMO كليه پيشنهادات بالاى ١٤٠٠ دلار را رد كرده و تنها ٥٠٠٠ تن در قيمت ١٣٩٤ دلار CFR Tekirdag را تاييد كرد.

میزان واردات نهاده های دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون به نسبت مدت مشابه سال قبل:*

◾️کنجاله سویا: ۳۵٪ کاهش
◾️دانه های روغنی: ۸٪ کاهش
◾️جو: ۵۶٪ کاهش
◾️ذرت: ۱۳٪ افزایش

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون *

◾️کنجاله سویا: ۱۳۹۹۸۱۰ تن
◾️دانه های روغنی: ۱۹۳۸۰۱۸ تن
◾️جو: ۱۵۷۰۷۱۶ تن
◾️ذرت: ۹۰۲۳۷۸۷ تن

مجموعاً به ارزش ۴/۱ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است.

د‌ولتی ها مهمترین بهانه شون برای اختلاف شدید بازار غیررسمی و‌ رسمی کنجاله سویا و جو کاهش واردات اون به نسبت پارساله. اما نمیگن ذرتی که بیش از پارسال وارد شده چرا نوسان شدید قیمتی داره!؟ اگر عدم داشتن استراتژی ‌و شبکه توزیع مناسب را فاکتور بگیریم؛ بیست و چهار ساعت به سئوالم فکر کرده و جواب را برایم بفرستید.

کاهش قیمت صادراتی دانه سویا در ایالات متحده
طبق اعلام وزارت کشاورزی ایالات متحده، صادرات هفته گذشته دانه سویای این کشور کاهش یافت که دومین کاهش سطح فروش این محصول در این فصل است.

📍چین که یکی از بزرگترین خریداران دانه سویای ایالات متحده است، فقط 70.8 هزار تن سویا از محصول سال 2021 خریداری کرده است.پس از آن نیز به ترتیب کشور های هلند، ژاپن، آلمان، بنگلادش و اسپانیا خریداران اصلی دانه سویای ایالات متحده بودند.

 

📌برداشت دانه سویای برزیل

🔊 گزارش ها حاکی از آن است که بارش شدید باران باعث شد برداشت دانه سویای برزیل هفته گذشته همچنان با مشکل روبرو شود و اکنون نگرانی هایی در مورد کیفیت برخی از محصولات بوجود آمده است. بر خلاف انتظارات که باید تاکنون در حدود 50% از محصولات برداشت میشد، تنها 35% عملیات برداشت انجام شده است.

📍همچنین با وجود رطوبت بالا که از چند هفته قبل در مناطق ماتو گروسو و در شمال / شمال شرق کشور وجود دارد، نگرانی ها در خصوص کیفیت در حال افزایش است.اما همچنان قیمت ها بالا بوده و زمین های تحت کشت نیز همچنان بالاتر از سال گذشته است که می تواند بخشی از این تلفات را جبران کند.

واردات دانه سویا از سوی برزیل کاهش یافت

🔊 بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک چین، به دلیل برداشت کند در برزیل، واردات دانه سویا در این کشور در دو ماهه ابتدایی سال 2021، نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

اما با این وجود، چین همچنان رکورد دار واردات دانه سویا در میان کشور های جهان است.انتظار می رود با توجه به شرایط مذکور در برزیل، چین تمایل به واردات دانه سویا از ایالات متحده داشته باشد.قیمت ذرت در بورس شیکاگو و اوکراین تحت فشار تقاضای پایین، به ویژه از چین، که حتی پس از پایان تعطیلات سال نو احیا نشده است، همچنان تحت فشار است.در این میان، علیرغم افزایش قیمت نفت، قیمت ذرت در شیکاگو طی هفته گذشته به دلیل عدم فروش قابل توجه و اطلاعات مربوط به تولید هفتگی اتانول کمتر از حد انتظار کاهش یافت.

📎تأخیر در کشت ذرت برزیل هنوز برای برداشت محصول حائز اهمیت نیست، اما در حال حاضر برای بازرگانان آمریکایی نگران کننده است، زیرا برداشت و صادرات ذرت برزیل همزمان با شروع برداشت در ایالات متحده آغاز می شود که رقابت و فشار بر قیمت محصولات افزایش خواهد یافت.علاقه خریداران اروپایی به ذرت اوکراین کاهش یافته است، اما تقاضا از چین همچنان وجود دارد، تا تاریخ 3 مارس، اوکراین 14 میلیون تن ذرت صادر کرده است که 42 درصد کمتر از میزان سال گذشته است و باید ظرف 3 ماه 10 میلیون تن دیگر بفروشد.

 

از   1   رای
10

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت کیمیا زرین است

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس